@article{Hanus-Lorenz:2001,
  author  = "B. Hanus-Lorenz and M. Lorenz and D. Bogusławska and E. Heger and A. Hryniewicz and A. Sikorski",
  title   = "Mutacje w genach kodujących białka błony erytrocytu przyczyną dziedzicznych anemii hemolitycznych",
  journal = "KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych",
  volume  = "T. 50, nr 3",
  pages   = "325--333",
  year    = "2001",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika",
}