@article{Tichoniuk:1998,
  author  = "B. Tichoniuk",
  title   = "Imiona szlachty podlaskiej w popisach wojsk litewskich z lat 1528, 1565 i 1567",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "69--74",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. Energeia, Warszawa",
}