@article{Góralczyk:2002,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Wiedza o marketingu i jej zastosowanie w przedsiębiorstie - studium przypadków",
  journal = "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości : Zarządzanie i Marketing : Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy",
  volume  = "T. 2",
  number  = "14",
  pages   = "39--49",
  year    = "2002",
  note    = "Wydaw. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych",
}