@article{Kotylak:2002,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Multimedialne techniki prezentacji doświadczeń z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej",
  journal = "Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje : Technologia informatyczna i systemy sieciowe w edukacji i przygotowaniu zawodowym",
  volume  = "nr 70",
  pages   = "159--163",
  year    = "2002",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}