@article{Doganowska:2000,
  author  = "R. Doganowska and E. Roland",
  title   = "Edukacja dla ekorozwoju w zakresie gospodarowania odpadami",
  journal = "Zeszyty Naukowe PAN : Podstawy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju",
  volume  = "z.24",
  pages   = "191--194",
  year    = "2000",
  note    = "Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa",
}