@article{Baron-Polańczyk:1994,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and D. Polańczyk",
  title   = "Elementarne kształcenie informatyczne w środowisku Microsoft-Windows",
  journal = "Zastosowania Ergonomii : IX Konferencja Naukowo-Techniczna : Kształtowanie środowiska pracy, III Konferencja Naukowo-Techniczna : Kształcenie pracownicze",
  volume  = "nr spec. 6",
  pages   = "133--135",
  year    = "1994",
  note    = "Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra",
}