@article{Bartkowiak:1997,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Prekursorzy wychowania przedszkolnego w Europie i ich wkład w rozwój teorii i praktyki pedagogiki przedszkolnej",
  journal = "Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP",
  volume  = "Nr 6",
  pages   = "3--5",
  year    = "1997",
  note = "",
}