@article{Dudek:2001,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i merytorycznych",
  journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym : Etyka w życiu gospodarczym",
  volume  = "T. 6",
  pages   = "197--205",
  year    = "2001",
  note = "",
}