@article{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Nekotorye sovremennye metody obucenija v professional'nom obrazovanii (na primere predmeta "Bezopasnost doroznogo dvizenija")",
  journal = "Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov : Respublikanskij mezvedomstvennyj sbornik naucnych trudov",
  volume  = "nr 19",
  pages   = "279--284",
  year    = "2003",
  note    = "UP "Technoprint", Minsk",
}