@article{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Czynniki decydujące o zakupie wyrobów mleczarskich w opinii uczestników rynku - implikacje dla producentów",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Agrobiznes 2003 : Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie",
  volume  = "nr 983, T. 1",
  pages   = "234--240",
  year    = "2003",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław",
}