@article{Drab:2003,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Charakterystyka lasów w Polsce i w województwie lubuskim",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia Pogranicza - Ep '03",
  volume  = "T. 21, nr 1",
  pages   = "297--301",
  year    = "2003",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}