@article{Rybakowski:1996,
  author  = "M. Rybakowski and F. Romankiewicz and W. Reif",
  title   = "Badania zarodków krystalizacji wybranych mosiądzów po modyfikacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Mechanika",
  volume  = "nr 110",
  number  = "21",
  pages   = "65--74",
  year    = "1996",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}