@article{Drab:2003,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Rodzaje degradacji gleb oraz rekultywacja obszarów zdegradowanych na wybranych przykładach",
  journal = "Natura",
  volume  = "z. 9",
  pages   = "39--45",
  year    = "2003",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddz. Ziemi Lubuskiej",
}