@article{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Zarządzanie informacją a wyzwania przyszłości",
  journal = "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości : Zarządzanie i Marketing : Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym",
  volume  = "T. 2",
  number  = "16",
  pages   = "113--119",
  year    = "2003",
  note    = "Wydaw. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych",
}