@article{Greinert:1985,
  author  = "H. Greinert and M. Piontek and M. Drab",
  title   = "Ocena toksycznego działania substancji wyługowanych z ziemi skażonej odpadami przemysłowymi na wybrane organizmy wodne w aspekcie wymogów stawianych przy ich składowaniu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "z. 74",
  number  = "3",
  pages   = "144--151",
  year    = "1985",
  note    = "Wydawnictwo WSI, Zielona Góra",
}