@article{Dobrucki:2003,
  author  = "K. Dobrucki and K. Białas-Heltowski",
  title   = "Doświadczalna analiza wydłużeń mechanizmów przegubowych hamulców pojazdów",
  journal = "Prace Naukowe Politechniki Radomskiej : Transport",
  volume  = "nr 1(17)",
  pages   = "107--112",
  year    = "2003",
  note    = "Politechnika Radomska, Radom",
}