@article{Drab:2003,
  author  = "M. Drab and D. Derengowska",
  title   = "Wpływ osadu ściekowego z oczyszczalni miasta Zgorzelec na plony zielonej masy gorczycy białej i fasoli oraz na ich skład chemiczny",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Nawozy naturalne i organiczne",
  volume  = "z. 494",
  pages   = "105--111",
  year    = "2003",
  note    = "PAN, Warszawa",
}