@article{Furmanek:2003,
  author  = "M. Furmanek and W. Osmańska-Furmanek",
  title   = "Technologie informacyjne cel czy narzędzie? Kształcenie informacyjne pedagogów i nauczycieli.",
  journal = "Chowanna : Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie",
  pages   = "132-149",
  year    = "2003",
  note = "",
}