@article{Kargul:2003,
  author  = "J. Kargul",
  title   = "Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie",
  journal = "Chowanna : Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie",
  pages   = "194--202",
  year    = "2003",
  note = "",
}