@article{Kużdowicz:2003,
  author  = "D. Kużdowicz",
  title   = "Zarządzanie kapitałem pracującym w kotekście utrzymania płynności finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Rachunkowość a controlling",
  volume  = "nr 989",
  pages   = "110--117",
  year    = "2003",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław",
}