@article{Dudek:2004,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "O potrzebie zaufania",
  journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym : Etyka w życiu gospodarczym",
  volume  = "T. 7 nr 1",
  pages   = "91--100",
  year    = "2004",
  note = "",
}