@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk and P. Kułyk",
  title   = "Potencjał konkurencyjny przemysłu mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Agrobiznes 2004 : Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
  volume  = "nr 1015, T. 1",
  pages   = "214--219",
  year    = "2004",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław",
}