@article{Kutyna:2004,
  author  = "I. Kutyna and M. Piontek and M. Drab",
  title   = "Zbiorowiska roślinne na polu odłogowanym przez 10 lat na terenie przekształconym przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim",
  journal = "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis : Agricultura",
  volume  = "nr 234",
  number  = "93",
  pages   = "187--195",
  year    = "2004",
  note    = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin",
}