@article{Drab:2004,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Wpływ osadu ściekowego z oczyszczalni Zgorzelec na kształtowanie się zawartości metali ciężkich w glebach",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia Pogranicza - EP '04",
  volume  = "T. 22, nr 1-2",
  pages   = "440--443",
  year    = "2004",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}