@article{Drab:2004,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Historia eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Dobroszów Wielki koło Nowogrodu Bobrzańskiego w województwie Lubuskim",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi : III Międzynarodowa Konferencja",
  volume  = "nr 131",
  pages   = "73--79",
  year    = "2004",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}