@article{Drab:2004,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na kształtowanie się wybranych właściwości gruntów powstałych w wyniku działalności wydobywczej kruszywa naturalnego w rejonie Dobroszowa w województwie Lubuskim",
  journal = "Roczniki Gleboznawcze",
  volume  = "T. 55, nr 2",
  pages   = "85--94",
  year    = "2004",
  note    = "Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Warszawa",
}