@article{Drgas-Burchardt:1993,
  author  = "E. Drgas-Burchardt",
  title   = "An extension of Catlin's theorem",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej",
  volume  = "nr 121",
  pages   = "5--9",
  year    = "1993",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszˇw",
}