@article{Drab:2004,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Wybrane czynniki glebotwórcze kształtujące gleby Wału Zielonogórskiego",
  journal = "Natura",
  volume  = "z. 10",
  pages   = "15--22",
  year    = "2004",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}