@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Zarządzanie informacją a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa",
  journal = "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości : Zarządzanie i Marketing : Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego",
  number  = "17",
  pages   = "19--27",
  year    = "2004",
  note    = "Wydaw. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych",
}