@article{Kluge:2004,
  author  = "P. Kluge and D. Kużdowicz",
  title   = "Controlling w średnich przedsiębiorstwach (teoria i praktyka)",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie",
  volume  = "nr 39",
  pages   = "5--17",
  year    = "2004",
  note    = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}