@article{Benyskiewicz:2004,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Udział margrabiów magdenburskich w zabójstwie Przemysła II w świetle relacji "Rocznika kapituły poznańskiej"",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "11--30",
  year    = "2004",
  note = "",
}