@article{Kowalski:1992,
  author  = "M. Kowalski and B. Cupik",
  title   = "Od Łagowa do Drzonkowa",
  journal = "Zastosowania Ergonomii",
  volume  = "Z. 2",
  pages   = "15-16",
  year    = "1992",
  note = "",
}