@article{Bartkowiak:1999,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "U ¼róde³ respektowania fundamentalnych praw dziecka w wieku przedszkolnym",
  journal = "Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet ¦wiatowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP",
  volume  = "Nr 10",
  pages   = "9--17",
  year    = "1999",
  note = "",
}