@article{Benyskiewicz:2003,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Herb Jeleni wielkopolskich w XIV-XVI wieku",
  journal = "Genealogia: studia i materiały historyczne",
  volume  = "T. 15",
  pages   = "7--34",
  year    = "2003",
  note = "",
}