@article{Benyskiewicz:2004,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Władysław Laskonogi wystawcą dokumentów fundacyjnych klasztoru cyctersów w Obrze",
  journal = "Studia Żródłoznawcze",
  volume  = "T. 12",
  pages   = "65-79",
  year    = "2004",
  note = "",
}