@article{Drab:2004,
  author  = "M. Drab and S. Węclewski and A. Długosz",
  title   = "Działanie nawozowe osadu ściekowego z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Kształtowanie i ochrona środowiska wiejskiego",
  volume  = "z. 499",
  pages   = "69--77",
  year    = "2004",
  note    = "PAN, Warszawa",
}