@article{Kufel:2005,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "Imaginuj sobie waćpan, czyli o wyobraźni oświeconych",
  journal = "Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "Z. 2",
  pages   = "17--31",
  year    = "2005",
  note = "",
}