@article{Jazownik:2005,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "Literatura a rozwój emocjonalny uczniów",
  journal = "Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "Z. 2",
  pages   = "245--250",
  year    = "2005",
  note = "",
}