@article{Gorzelana:2005,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Nazwy przestrzeni w "Psałterzu" oraz "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego",
  journal = "Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "Z. 2",
  pages   = "343--351",
  year    = "2005",
  note = "",
}