@article{Kowalski:2005,
  author  = "M. Kowalski and W. Malinowski and P. Kowalski",
  title   = "Elementy prozdrowotnego stylu życia studentów kierunków nauczycielskich na tle oddziaływań edukacyjnych",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : Kultura Fizyczna",
  number  = "Z. 6",
  pages   = "171--184",
  year    = "2005",
  note = "",
}