@article{Stundis:2005,
  author  = "H. Stundis",
  title   = "O strukturze wypowiedzeń pytających bez słowa pytajnego języka białoruskiego i rosyjskiego",
  journal = "Acta Albaruthenica: navukovy zbornik",
  volume  = "T. 5",
  pages   = "221--229",
  year    = "2005",
  note = "",
}