@article{Tichoniuk:2005,
  author  = "B. Tichoniuk",
  title   = "Drugi tom "Biełaruskaj atrapanimii" Mikoł±ja Biryły - słownik apelatywów czy przezwisk?",
  journal = "Acta Albaruthenica: navukovy zbornik",
  volume  = "T. 5",
  pages   = "265--268",
  year    = "2005",
  note = "",
}