@article{Góralczyk:2005,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Budowanie jakościowej przewagi konkurencyjnej wyrobów mleczarskich i jej znaczenie dla konsumentów",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
  volume  = "nr 1070, T.1",
  pages   = "277--283",
  year    = "2005",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Wrocław",
}