@article{Podolan:2005,
  author  = "E. Podolan",
  title   = "Mysl słowianofilska a kwestia feudalizmu w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku",
  journal = "Almanach Historyczny",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "119--136",
  year    = "2005",
  note = "",
}