@article{Koj:2005,
  author  = "L. Koj and D. Leszczyńska",
  title   = "Czy Parmenides był ewentystą?",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "Nr 1",
  pages   = "131--138",
  year    = "2005",
  note = "",
}