@article{Stankiewicz:2005,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Zespoły, zespoły wirtualne a metody zarządzania nimi",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Zmiana warunkiem sukcesu ; przeobrażenia metod i praktyk zarządzania",
  volume  = "nr 1092",
  pages   = "619--626",
  year    = "2005",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego, Wrocław",
}