@article{Misztal:2005,
  author  = "G. Misztal and P. Kochański",
  title   = "Energochłonność budynków - nowy parametr oceny wartości nieruchomości",
  journal = "Natura : Monografie : Odnawialne źródła energii",
  volume  = "z. 12",
  pages   = "101--112",
  year    = "2005",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}