@article{Mróz:2005,
  author  = "P. Mróz",
  title   = "Pewien sposób skrócenia czasu odpowiedzi urządzenia",
  journal = "Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : Konferencje : XXXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów i Konferencja Grantowa - MKM '05",
  number  = "9",
  pages   = "271--278",
  year    = "2005",
  note    = "Komisja Metrologii Oddziału PAN, Katowice",
}