@article{Powroźnik:2005,
  author  = "P. Powroźnik",
  title   = "Analiza możliwości zastosowania technologii PLC w przemysłowych sieciach komputerowych",
  journal = "Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : Konferencje : XXXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów i Konferencja Grantowa - MKM '05",
  number  = "9",
  pages   = "305--312",
  year    = "2005",
  note    = "Komisja Metrologii Oddziału PAN, Katowice",
}