@article{Drab:1980,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Działanie azotu w ogniwach zmianowań",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Problemy produkcji pasz i żywności w Polsce",
  volume  = "z. 243",
  pages   = "41--46",
  year    = "1980",
  note    = "Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa",
}